Politik

Innovationsbarometer for den offentlige sektor på skinner

Center for Offentlig Innovation (COI) søsætter nu en undersøgelse, som skal munde ud i et nyt barometer, der viser graden af innovation på offentlige arbejdspladser. Det er forhåbningen, at innovationsbarometret kan sætte fokus på innovation hos ledere og medarbejdere på de offentlige arbejdspladser.

Det kommende Innovationsbarometer for den offentlige sektor skal baseres på en landsdækkende, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse til ca. 3.700 arbejdspladser i kommuner, regioner og staten. Center for Offentlig Innovation (COI) samarbejder med Danmarks Statistik og Center for Forskningsanalyse på Aarhus Universitet om innovationsbarometeret. Dataindsamlingen sker i november 2014. Resultaterne offentliggøres i foråret 2015.

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, udtaler:
”Der er vigtigt at synliggøre den innovationsindsats, som foregår i mange dele af den offentlige sektor. Der er et stort uforløst potentiale for spredning af offentlig innovation. COI skal sikre, at den offentlige sektor nu høster alle de lavt hængende frugter på området, og det arbejde bliver forstærket med lanceringen af det nye innovationsbarometer.”

Pia Gjellerup, Leder af Center for Offentlig Innovation, udtaler:
”Innovationsbarometeret bliver verdens første offentlige innovations-statistik. Vi går nu helt ud på det enkelte plejehjem, gymnasium og hospital for at høre, hvordan man udvikler sin arbejdsplads. Vi skal blive bedre til at lære af hinanden.”

Læs pressemeddelelsen fra Center for Offentlig Innovation (COI)

[X]