Politik

Hvor langt skal fædre kigge efter moderne barselsregler?

Stor forundring hos Akademikernes formand over regeringens beslutning om ikke at indføre øremærket barsel. Udspillet går imod ny dokumentation, som viser, at øremærket barsel virker.

"Det er meget skuffende, at regeringen allerede nu har lagt sig fast på en model, hvor man slet ikke tager hensyn til det meget grundige udredningsarbejde, vi har lavet i Udvalget om øremærket barsel. Udvalgets rapport er endnu ikke blevet offentliggjort - af uvisse grunde. Det ville have været en meget bedre proces, hvis man offentliggjorde rapporten, tog en åben debat i offentligheden, og så på den baggrund nåede frem til den mest hensigtsmæssige model til løsning af ligestillingsproblematikkerne forbundet med barsels- og forældreorlov.
 
Jeg har selv været en del af det udvalgsarbejde, som regeringen nedsatte, for at belyse konsekvenserne af en øremærket orlov til fædre. Et arbejde, hvor både udfordringer og gevinster er blevet belyst. Rapporten viser, at det virker med øremærket barsel til mænd, og at der vil følge samfundsmæssige gevinster med. Hvis vi for alvor vil gøre noget ved ligestillingen, så er øremærket barsel til mænd den rigtige vej at gå. Erfaringer fra de øvrige nordiske lande viser, at fædre kun tager den orlov, der er øremærket til dem, og stort set ikke tager noget af den orlov, der er til deling. En ændret lovgivning med øremærket barsel til fædrene vil virke normsættende og gøre det normalt for fædrene at tage deres andel af orloven.
 
Regeringens udmelding må anses som et alt for tidligt født barn. Jeg opfordrer regeringen til at få taget et åben debat på baggrund af analysearbejdet, så vi kan få den bedst mulige model for de kommende fødsler", siger Ingrid Stage, formand for Akademikerne.
 
Læs mere om konklusionerne fra udvalgsarbejdet i denne kronik fra Politiken.

Mere information
Ingrid Stage, formand, 5121 2351, is@ac.dk

[X]