Politik

"Har du penge til gode"

Hvis du har bidraget til radio- eller tv-udsendelser i din egenskab af ekspert eller akademisk forfatter, har du måske krav på penge fra UBVAs rettighedshaverpulje.

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående udvalg under Akademikerne (AC). UBVA rådgiver AC-organisationerne og deres medlemmer om intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret. Hvis du har bidraget til radio- eller tv-udsendelser i din egenskab af ekspert eller akademisk forfatter, har du måske krav på penge fra UBVAs rettighedshaverpulje.

Læs mere

[X]