Politik

Flere højtuddannede på arbejdspladsen øger innovationen

Jo højere andelen af højtuddannede er blandt ansatte, jo større er chancen for, at arbejdspladsen er nytænkende og visionær. Det viser ny analyse fra ”Innovationsbarometret”, som fremlægges i en bog om innovation i den offentlige sektor, der netop er udgivet.

Nogle arbejdspladser er mere innovative end andre. Sådan er det også i den offentlige sektor. Men nu er der for første gang analyseret på, hvad de mest innovative offentlige virksomheder er bedre til end andre. Det sker i bogen: ”Innovationsbarometret – Højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor” af analysechef i COI (Center for Offentlig Innovation), Ole Bech Lykkebo.

Opskriften på innovative arbejdspladser
De mest innovative arbejdspladser er kendetegnet ved flere ting. Ofte at de har mange højtuddannede ansat. Men dette er ikke den eneste årsag til deres succes, viser helt nye analyseresultater, som præsenteres i bogen.

Sandsynligheden for at virksomheden er innovativ, stiger, hvis kulturen på arbejdspladsen er præget af samarbejde, anerkendelse, åbenhed og risikovillighed. Ligeledes viser det sig, at sandsynligheden for, at medarbejderne igangsætter innovation, falder, når det omvendte er tilfældet.

Verdens første statistik om offentlig innovation
Innovation i den offentlige sektor har længe været underbelyst. Men i bogen præsenteres verdens første statistik om offentlig innovation med tal på, hvor mange offentlige arbejdspladser, der indfører nye produkter, serviceydelser, organisationsformer og måder at kommunikere på. Og på den værdi, der skabes i form af bl.a. forøget effektivitet, højere kvalitet, større medarbejdertilfredshed og bedre borgerinddragelse.

Bogen viser, at kommunale, regionale og statslige arbejdspladser skaber ny værdi ved at genbruge andres løsninger og ved at samarbejde med bl.a. borgere, virksomheder og forskere.

De nye analyseresultater i bogen suppleres af gode råd og eksempler på 200 praktikere og eksperter i og omkring den offentlige sektor.

Mere information om bogen ”Innovationsbarometret – Højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor” hos Center for Offentlig Innovation

[X]