Politik

Finansloven for 2018 skal have mere fokus på viden og vækst

Dansk økonomi står stærkt aktuelt, og der er gode udsigter til en pæn fremgang i både vækst og beskæftigelse i det kommende år. Men for at fastholde de gode takter er der grund til at se på, hvor indsatsen kan forbedres med initiativer, der fokuserer på viden og vækst.

I forhold til finansloven for 2018 vil Akademikerne gerne pege på behovet for at investere mere i at få højtuddannede ud i virksomhederne – særligt i SMV’erne og ikke kun i landdistrikterne, men i hele landet. Det skal også sikres, at der er tilstrækkeligt med ressourcer til at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen, når statslige institutioner flyttes. Endelig bør der sættes flere ressourcer af til forskning og uddannelse – Akademikerne efterlyser en genopretning til investeringsniveauet i 2015.

Akademikerne vil med dette indspil til finanslovsforhandlingerne gerne pege på følgende områder, hvor en særlig indsats vil gøre en stor forskel:

Akademikernes forslag til finansloven for 2018

1. Akademikerkampagnen fortsættes i perioden 2019-2021

2. Flere midler til landdistriktsvækstpilotordningen – og vækstpiloter i virksomheder over hele landet

3. Flere ressourcer til flytning af statslige arbejdspladser

4. Etablering af et etisk digitaliseringsråd

5. Fuld genopretning af forskningsbevillingerne og en ny målsæt-  ning om 1,5 pct. af BNP til offentlig forskning

6. Genopretning af uddannelsesbevillingerne

7. Pulje til belønning af universiteter, der øger deres andel af adjunkter

8. Genetablering af central pulje med midler til Proof-of-Concept

Læs mere om Akademikernes finanslovsforslag

[X]