Politik

Fem valgønsker fra Akademikerne

Akademikerne går til valg på fem forslag, som vi håber vil danne grundlag for politikernes diskussioner i valgkampen og udarbejdelsen af et kommende regeringsgrundlag.

  • Afskaf ledigheden for de nyuddannede fra universiteterne

Vi foreslår: En ny erhvervsordning, som bidrager til at skabe ca. 3000 nye jobs for nyuddannede. Konkret foreslår vi, at der oprettes en særlig konsulentgruppe, som lokalt opsøger mindre virksomheder for at afdække deres vækstpotentiale og udforme en målrettet udviklingsplan. Ved siden af dette lanceres en vækstpilotordning, som skal styrke virksomhedernes mulighed for at ansætte højtuddannede. En ny vækstpilotordning betyder, at virksomheder ved at ansætte en akademiker kan få tilskud til 50 pct. af lønnen i en periode på op til 9 måneder.  

  • Fjern barrierene i dagpengesystemet for personer med atypisk arbejde og for iværksættere

Vi foreslår: Indtægt ved lønnet arbejde som selvstændig beskæftigelse skal fremover tælle med i forhold til et givent optjeningskrav. Og ledige med iværksætterdrømme skal have mulighed for under kontrollerede former at arbejde med deres forretningsplaner, mens de er på dagpenge. Det styrker væksten og beskæftigelsen i samfundet.

  •  Bachelorers retskrav på kandidatuddannelsen skal forlænges

Vi foreslår: En forlængelse af retskravet med 2 år eller mere kan motivere flere bachelorer til at stige af efter bacheloruddannelsen for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet. En udvidelse af retskravet vil vise arbejdsgiverne, at bachelorerne er oprigtigt interesserede i job. Nogle vil blive på arbejdsmarkedet, mens andre efter nogle år vil vende tilbage til studierne. De bachelorer, der efter et antal år på arbejdsmarkedet vælger at vende tilbage, vil kunne bidrage med relevant viden og refleksion i forhold til fagenes indhold til gavn for deres medstuderende. Et udvidet retskrav vil dermed kunne bidrage til at kvalificere uddannelsernes kvalitet og relevans.

  •  Øg de offentlige investeringer i forskning til 1,5 pct. af BNP

Vi foreslår: De danske investeringer i forskning og udvikling har været låst fast på det samme niveau i mange år. Samtidig oplever vi, at der investeres massivt i forskning og flere stærke forskningsmiljøer de steder, vi normalt sammenligner os med. Tiden er kommet til at løfte Danmarks ambitioner for bedre forskning.

  •  Styrk mobiliteten på arbejdsmarkedet

Vi foreslår: Nye initiativer, som begrænser brugen af virksomhedernes ansættelsesklausuler. Alt for mange lønmodtagere stavnsbindes til deres job, fordi virksomheder bruger ansættelsesklausuler i deres standardkontrakter. Det skader dansk økonomi og vækst. Ansættelsesklausuler forbyder medarbejdere at tage ansættelse hos en af virksomhedens kunder eller konkurrenter eller starte egen konkurrerende virksomhed. Brugen af ansættelsesklausuler går derfor ud over mobiliteten på arbejdsmarkedet, hæmmer vidensdelingen og lægger en dæmper på innovation og iværksætteri.

Mere information

Finn R Larsen, formand for Akademikerne, 2966 6977, frl@ac.dk

 

 

Error loading MacroEngine script (file: Aside.cshtml)
[X]