Politik

Efter ny Produktivitetsrapport: Sats på uddannelse og forskning og stop besparelserne

I dette års produktivitetsrapport – offentliggjort af Det Økonomiske Råd den 5. marts 2019 – viser rapporten, at produktiviteten har vokset langsomt i Danmark gennem de seneste små tyve år.

”Vi skal satse på uddannelse og forskning, da det skaber dygtige medarbejdere og ledere. De er altafgørende for at løfte produktiviteten og vores velstand”, udtaler Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Rapporten udarbejder også et nyt mål for produktiviteten i folkeskolen, og ser på sammenhæng mellem tilskud og produktivitet i det almene gymnasium. Her understreger rapporten, det er vanskeligt at drage entydige konklusioner.

Ifølge Akademikerne er besparelserne på ungdomsuddannelserne gået for vidt og bør stoppes.

”I de senere år er der blevet sparet massivt ude på gymnasierne. Der har aldrig før været så mange elever pr. gymnasielærer, og det ændrer selvfølgelig vilkårene", siger Lars Qvistgaard og slutter: ”Der er ingen tvivl om, at ungdomsuddannelserne, herunder gymnasierne, spiller en nøglerolle i at skabe det dygtigste Danmark.”

[X]