Politik

De unge generationer betaler prisen for krisen

Kommentar til Aftale om genopretning af dansk økonomi:

De unge generationer betaler prisen for krisen
 
AC anerkender nødvendigheden af, at der reageres på den korte bane for at nedbringe underskuddet på de offentlige finanser. Det er endvidere helt afgørende, at der samlet tages fat på løsninger af de langsigtede strukturelle problemer i dansk økonomi. AC understreger dog også, at en sådan omfattende besparelsesøvelse ikke må forhindre, at der fortsat investeres tilstrækkeligt i de områder, som Danmark skal leve af på lang sigt; ellers bliver genopretningseffekten af en spareplan ganske kortvarig.
 
Desværre lever regeringen og DF's spareplan ikke op til denne prioritering af Danmarks vigtigste langsigtede aktiver, nemlig viden og de unge. Den røde tråd i spareplanen er, at det er den unge generation, som særligt må holde for, ikke mindst når kniven svinges over forsknings- og arbejdsmarkedsområdet.
 
AC hæfter sig især ved, at den unuancerede forkortelse af dagpengeperioden i kombination med andre væsentlige justeringer af dagpengereglerne vil gøre det til en ganske ubehagelig cocktail især for dimittender, korttidsansatte og løstansatte/frie agenter.
 
AC vurderer endvidere, at spareplanen levere drøje hug til regeringens egne ambitioner om universiteter i verdensklasse, og om at mindst ét dansk universitet skal være blandt de ti bedste i Europa i 2020. Med spareplanen risikerer regeringen fx at tabe værdien af regeringens eget intensive arbejde med at opfylde målet om at fordoble ph.d.-optaget, hvis den ikke længere vil sætte penge af til den ekstra forskning, som ph.d.-erne kan bidrage med.
 
Lidt er der dog på positivsiden, idet der afsættes 5 mia. kr. til flere i uddannelse samt svage og udsatte grupper. Der er dog absolut ingen nærmere angivelse af, hvad pengene skal bruges til, heller ikke om en del af dem eventuelt skal anvendes til videregående uddannelse, herunder universitetsuddannelserne.
 
AC bemærker også, at trods de store besparelser, så opnår staten med denne aftale stadig ikke en langsigtet holdbarhed på de offentlige finanser. Der skal skaffes yderligere 5 mia. kr. i forhold til at opnå strukturel balance i 2015. Disse 5 mia. skal findes til efteråret i forbindelse med reform af førtidspension og SU-systemet (hurtigere studiegennemførelse). Der er altså en ekstra regning i vente i den kommende politiske efterårssæson til de unge og personer i betragtning til førtidspension.
 
Alt i alt finder AC spareplanen for skæv i forhold til, hvad Danmark skal leve af på sigt. Besparelserne på forsknings- og arbejdsmarkedsområdet kunne sagtens have været undgået. Der er mange andre finansieringsløsninger, som vil kunne bidrage til den langsigtede balance på de offentlige finanser. Fx ville finansiering gennem en hurtigere påbegyndelse af de planlagte forhøjelser af efterlønsalderen være et oplagt sted at kigge hen.
 
Se AC's fulde kommentering af spareplanen.
 
[X]