Politik

De offentligt ansatte holder sig tilbage

En ny betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger er netop offentliggjort. Øget ansættelsesretlig beskyttelse er nødvendig for at sikre ytringsfriheden, mener Akademikerne

Der er behov for offentligt ansattes viden i den offentlige debat. De offentligt ansatte er, når de ytrer sig som privatpersoner, omfattet af den grundlovssikrede ytringsfrihed som alle andre, og ytringsfriheden er i princippet kun begrænset i ret få situationer. Men kun få ytrer sig – og mange flere vil gerne ytre sig. De offentligt ansatte holder sig tilbage af frygt for reaktioner fra ledelsen.

”Og det duer bare ikke”, udtaler næstformand i Akademikerne Ingrid Stage. ”Vi – borgerne i Danmark - har brug for, at langt flere ytrer sig, for vi har brug for præcis den viden, som de offentlige ansatte har. Vi har brug for de offentligt ansattes input om, hvad der sker, og hvad der kan og bør ske, når vi diskuterer hvordan Danmark som velfærdssamfund skal udvikle sig. Og når de offentligt ansatte ikke tør ytre sig, skal vi hjælpe dem.”

Ytringsfrihed er en hjørnesten i demokratiet. Det fremgår af betænkningen om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, der netop er blevet offentliggjort.

I udvalgsarbejdet, der ligger til grund for betænkningen, har Akademikerne arbejdet for øget ansættelsesretlig beskyttelse, eksempelvis i form af øget godtgørelse ved uberettiget afskedigelse i kølvandet på en lovlig ytring. Akademikerne har også arbejdet for, at der sker en fortsat og løbende informationsindsats om rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed.

”Men det er ikke nok. Vi har også brug for, at den enkelte arbejdsgiver til medarbejdere siger, at det ikke bare er ok at ytre sig, men at det også er ønskværdigt at gøre det. Ønskværdigt for arbejdspladsen og for samfundet. Denne kulturændring bør arbejdsgiverne tage på sin kappe.” understreger Ingrid Stage.

Demokratiet er ikke noget, der bare ”er”. Demokratiet forudsætter en løbende debat og meningsbrydning med inddragelse af befolkningen for at ”være”. Debat om den offentlige sektor kræver faktuel viden og indsigt – og den viden og indsigt har de offentligt ansatte.

I udvalgsarbejdet har Akademikerne også arbejdet for, at alle offentlige arbejdspladser overvejer, om der skal etableres en whistleblowerordning.

Mere information:
Ingrid Stage, næstformand for Akademikerne, tlf. 51 21 23 51

[X]