Politik

Dataetisk råd er et vigtigt skridt til at sikre tilliden til brug af teknologi

Det er glædeligt, at Regeringen nu udpeger medlemmerne i Dataetisk Råd og helt i tråd med Akademikernes anbefalinger igennem længere tid.

Til daglig arbejder akademiske ledere og medarbejdere i fronten af den digitale udvikling. Det er jurister, humanister, læger, økonomer, undervisere, ingeniører og så videre, der udvikler og implementerer de mange nye digitale teknologier, der opstår på arbejdspladserne og dermed også i samfundet. Derfor er vi glade for, at der er kommet en akademisk stemme i rådet ved formand for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen.

Det er meget positivt, at medlemmerne i rådet repræsenterer en bred sammensætning af kompetencer fra både den offentlige og den private sektor, hvor der både er blevet plads til meget dybdefaglige tekniske kompetencer og personer, som har blik for det brede samfundsmæssige perspektiv. Derudover er det selvfølgelig positivt, at der er blevet plads til en lønmodtagerstemme i rådet, som har syn for teknologiens muligheder og udfordringer på arbejdspladsen.  

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler: ”Det er åbenlyst, at den digitale udvikling har en etisk dimension, vi skal have bedre styr på. Lige nu buldrer automatiseringsteknologier, Big Data og digitalisering frem i alle dele af vores liv og omverdenen, uden at vi er trænede i at diskutere de etiske dilemmaer og problemer ved teknologien. Samtidig åbner udviklingen for, at vi med fremsynede dataetiske tiltag kan være med til at sikre danske virksomheders konkurrencefordele globalt, styrke den offentlige sektor og sikre en bedre sammenhængskraft i samfundet. Det skal vi selvfølgelig udnytte”

For Akademikerne er det vigtigt, at vi sikrer os, at den teknologiske udvikling bliver brugt på en måde, der styrker os som lønmodtagere, borgere og brugere udover selvfølgelig, at den kommer virksomheder, institutioner og hele samfundet til gavn. Det kræver, at vi begynder at sætte en retning på den teknologiske udvikling, så det ikke bliver man versus machine, men derimod en fremtid, hvor teknologien understøtter vores målsætninger for et bedre samfund.

Lars Qvistgaard udtaler ”I min optik skal målet for Dataetisk Råd være med at bidrage til, at alle danskere og især beslutningstagere i sidste ende bliver bedre og dygtigere til at håndtere anvendelsesmulighederne og potentialerne i de nye teknologier med et etisk sigte”.

Vi ser frem til at følge rådets drøftelser og bidrage til at løfte den meget vigtige dagsorden i hele det akademiske fællesskab.

[X]