Politik

DØR: Akademikere spiller nøglerolle i beskæftigelsesfremgang

Akademikerne deler Det Økonomiske Råds vurdering af de gode takter i dansk økonomi. Denne fremgang er drevet af gode konjunkturer, som understøttes af et stigende arbejdsudbud.

”En betydelig del af den beskæftigelsesvækst DØR henviser til, skyldes, at flere med videregående uddannelse er kommet i arbejde. Jeg er glad for, at de mange, nye akademikere som kommer ind på arbejdsmarkedet i disse år, er så efterspurgte, som de er og kommer i beskæftigelse”, udtaler Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, og fortsætter:

”I de kommende år skal der fortsat sikres tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft for at fastholde momentum i dansk økonomi. Det kalder blandt andet på at skabe gode arbejdspladser, som gør det attraktivt at arbejde og udskyde tilbagetrækningen.”

Differentieret folkepensionsalder er den forkete løsning

Akademikerne vurderer, at planerne om en differentieret folkepensionsalder peger i den forkerte retning, og vil gøre det vanskeligere for virksomhederne at finde tilstrækkeligt med arbejdskraft. Samtidigt rummer modellen en betydelig grad af forskelsbehandling, der alt andet lige vil udfordre vores velfærdsmodel.

”Om man er murer, skolelærer eller ingeniør, skal der tages hånd om en, hvad enten man er fysisk eller mentalt nedslidt. Her er den nye seniorpensionsordning et skridt i denne retning”, udtaler Lars Qvistgaard.

[X]