Politik

Brug finansloven for 2017 til at styrke videns- og produktionssamfundet

Finansloven for 2017 skal have fokus på investeringer i fremtidig vækst, på udvikling af ny viden og på uddannelse af de kommende generationer, så de kan matche kravene i et videns- og produktionssamfund som det danske, der er præget af store forandringer. Akademikerne har otte forslag til finansloven, som sætter fokus på viden og vækst.

Akademikerne vil med forslagene pege på fire strategiske felter, der bør være nye bevillinger til på finansloven: 

a) Vi skal sætte flere ressourcer af til forskning og uddannelse. Det er udgifter som ikke er en belastning for samfundsøkonomien, men en investering i udviklingen af fremtidens videns- og produktionssamfund.

b) Vi skal investere i nye vidensvirksomheder, og med den danske erhvervsstruktur med mange små og mellemstore virksomheder er det nødvendigt både at investere i ordninger, der kan sikre SMV’erne den relevante viden og arbejdskraft, og at øge iværksætteraktiviteten. 

c) Vi skal sikre, at også virksomhederne i vækstbrancherne over hele landet - og de statslige arbejdspladser, som flytter - kan skaffe den rette højtuddannede arbejdskraft.

d) Som noget helt grundlæggende skal der være ressourcer til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø – og dermed også større arbejdsglæde og højere produktivitet.

Akademikernes konkrete forslag til finansloven for 2017

1. Genopretning af bevillingerne til uddannelse og forskning på 2015-niveau – og stabile bevillinger til institutionerne

2. Prioritering af ressourcer til implementering af reformen på de gymnasiale uddannelser

3. Vækstpiloter i virksomheder over hele landet

4. Øget ambitionsniveau for iværksætterpilotordningen

5. Pulje til målrettet opkvalificering og match af medarbejdere og virksomheder inden for vækstbrancherne

6. Flere ressourcer til flytning af statslige arbejdspladser

7. Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

8. Pulje til stressforebyggelse og fastholdelse på virksomhedsniveau

Læs mere om de enkelte finanslovsforslag fra Akademikerne

[X]