Akademikernes forslag til finansloven for 2020

Akademikernes forslag til finansloven for 2020

Akademikerne arbejder for at øge regeringens ambitionsniveau på en række forskellige politikområder og har derfor udarbejdet ni forslag til finansloven for 2020.

Forslagene spænder bredt og favner temaer inden for uddannelse, forskning, beskæftigelse, arbejdsmiljø og iværksætteri. Forslagene vil blive præsenteret for de relevante ordførere i løbet af de kommende måneder. Nedenfor ses en oversigt over forslagene.

Oversigt over forslag til finansloven for 2020

1. Højere ambitioner for vores uddannelser
2. Indsatser for et bedre socialt og organisatorisk arbejdsmiljø
3. Investering i videnløft i virksomhederne
4. Ligestillingstiltag - Barselsudligning til alle
5. Ny målsætning om 1,5 pct. af BNP til offentlig forskning
6. Pulje til komptenceudvikling for offentlige ledere
7. Styrk væksten i hele landet - viderefør landdistriktvækstpilotordningen
8. Styrket mulighed for FoU-aktivitet i private virksomheder
9. Tværfaglige iværksætteraktiviteter på universiteterne

Læs forslagene her:

Højere ambitioner for vores uddannelser

Indsatser for et bedre socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

Investering i videnløft i virksomhederne

Ligestillingstiltag - Barselsudligning til alle

Ny målsætning om 1,5 pct. af BNP til offentlig forskning

Pulje til komptenceudvikling for offentlige ledere

Styrk væksten i hele landet - viderefør landdistriktvækstpilotordningen

Styrket mulighed for FoU-aktivitet i private virksomheder

Tværfaglige iværksætteraktiviteter på universiteterne

[X]