Politik

Akademikerne støtter op om regeringens intentioner om bedre ligelønsstatistik

Et skridt i den rigtige retning at nedsætte grænsen for, hvornår statistikken skal udarbejdes.

Ingrid Stage, formand for akademikerne udtaler:

"Den nuværende lov betyder, at kun et mindretal af private virksomheder i dag er forpligtet til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik.

Der er dog også brug for at få set nærmere på, hvordan det kan sikres, at flere virksomheder overholder loven. Socialforskningsinstituttet redegjorde i publikationen "Kønsopdelt lønstatistik og redegørelse om lige løn" i foråret 2012 for, at mange virksomheder slet ikke er klar over, at de er omfattet af loven - og at problemet især ligger i de uorganiserede virksomheder.

Danmarks Statistik har som tilbud, at private virksomheder gratis kan udtrække de nødvendige statistikker - men få har benyttet sig heraf. Også her bør der ses nærmere på, om det er for administrativt bøvlet at gøre brug heraf."

Mere information
Ingrid Stage, formand for Akademikerne, tlf.: 51 21 23 51

[X]