Politik

Akademikerne imødeser Ekspertgruppe om dataetik

Vi har med glæde bemærket, at Regeringen har nedsat en ekspertgruppe om dataetik, som skal udarbejde dataetiske anbefalinger. Behovet for etiske retningslinjer i relation til den digitale ud-vikling har længe været adresseret af Akademikerne, og det er derfor glædeligt at se IDA være repræsenteret i ekspertgruppen ved Thomas Damkjær Petersen.

Det er positivt, at Regeringen nu følger opfordringerne og begynder at tage hul på arbejdet. Vi skal have debatten om, hvilke udfordringer og dilemmaer udviklingen af digitale teknologier stiller os i, før vi anvender data og inkorporerer det i forskellige registre og ordninger. Her er især borgernes retssikkerhed et vigtigt og aktuelt tema, som ekspertudvalget bør tage op.  

”Før vi overhovedet begynder at eksperimentere med algoritmer og bigdata, som eksempelvis kan forudse og påvirke små børns fremtid, er det nødvendigt at forholde sig eventuelle slagsider. Jeg mener, at der mere end nogensinde er behov for et permanent Etisk Digitaliseringsråd, hvor dilemmaer og udfordringer løbende kan drøftes og derpå følges op af etiske retningslinjer, vi kan bruge som fælles pejlemærker”, udtaler formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard.

Derfor arbejder Akademikerne fortsat for en permanent løsning med et Etisk Digitaliseringsråd. I forlængelse heraf udtaler Lars Qvistgaard: 

”Nedsættelsen af ekspertgruppen er første skridt, men der er behov en bredere drøftelse af, hvordan vi håndterer de etiske aspekter af den digitale udvikling. Her er det åbenlyst, at akademikerne spiller en helt særlig rolle, da det helt naturligt vil være akademikeren, som skal arbejde i og udvikle strategierne og systemerne, som vi kommer til at bruge.”

Derfor bidrager vi selvfølgelig også gerne til det kommende arbejde både i ekspertgruppen og på den lange bane. Akademikerne afholder derfor allerede i maj et etisk hackathon med førende eksperter, meningsdannere og IT-ordførere fra de politiske partier, hvor det første spadestik til et Etisk Digitaliseringsråd tages.

[X]