Politik

Akademikere ikke en del af fremtiden?

Regeringen har i sit netop offentliggjorte ”Partnerskab for Fremtidens Danmark” valgt, at der ikke skal være nogen til at repræsentere de mere end 400.000 på arbejdsmarkedet med uddannelser organiseret af de akademiske organisationer. Også selvom 260.000 af disse er ansat i den private sektor, som Partnerskabet skal have særligt fokus på.

”Jeg er rystet over regeringens snæversyn”, siger Akademikernes formand, Lars Qvistgaard, med henvisning til, at regeringen har valgt, at det kun er to ud af landets tre hovedorganisationer, der får plads i regeringens nye ”Partnerskab for Fremtidens Danmark”. LO er tildelt fire pladser, mens de over 400.000 højtuddannede er afskåret fra indflydelse.

"Statsministerens forklaring på, hvorfor Akademikerne ikke er med, er, at der ikke er plads nok. Regeringen ulejliger sig ikke med en ordentlig forklaring på, hvorfor de vælger at udelukke en stor del af arbejdsmarkedet fra det vigtige arbejde med fremtidens arbejdsmarked. Det er bekymrende."

”Det er en forbløffende opførsel overfor alle landets højtuddannede, siger Lars Qvistgaard og fortsætter: ”Akademikerne udvikler, driver og indfører ny teknologi i samfundet. Teknologi som skaber værdi og vækst. Men ny teknologi som kunstig intelligens og digitale platforme skaber også store omvæltninger på akademikernes eget arbejdsmarked. Fx når kunstig intelligens erstatter juristen, eller digitale platforme gør faste stillinger til løse ansættelser og freelancearbejde. Og vi kan se, at mange af de nye jobs er uden for det traditionelle overenskomstbaserede arbejdsmarked. Det er jobs, der i stort omfang tilfalder medlemmerne af de akademiske organisationer.”

I det nye Partnerskab er LO repræsenteret ved LO’s formand samt Dansk Metal, 3F og HK. FTF er repræsenteret ved FTF's formand. Lars Qvistgaard står spørgende overfor, hvem der skal sikre, at også personer med lange uddannelser kan få omstillet deres kompetencer til det, der er brug for i fremtiden.

”Hvis regeringen ønsker at drøfte fremtidens arbejdsmarked med arbejdsmarkedets parter, så må man jo invitere alle parterne. Vi er trods alt kun tre hovedorganisationer i Danmark”, siger Lars Qvistgaard.

Forberedt til disruption
Akademikerne er enige i regeringens intention med ”Partnerskabet for Fremtidens Danmark”. Danmark skal bruge de teknologiske muligheder til at skabe vækst og udvikling, og vi skal gå forrest i at indføre ny teknologi. Men konsekvenserne for de mange ansatte, der bliver berørt, skal naturligvis håndteres forskelligt for de forskellige faggrupper.

Akademikerne har i efteråret 2016 – sammen med HK – nedsat et ”Ekspertudvalg om platformsøkonomi”, som ser på mulighederne i og konsekvenserne af de mange nye digitale platforme, der udvikles i disse år. Resultaterne fra dette arbejde er planlagt, så det kan spilles ind i ”Partnerskab for Fremtidens Danmark”.

Om Akademikerne
Hovedorganisationen Akademikerne repræsenterer 407.000 personer, heraf fagligheder som ingeniører, økonomer, jurister, magistre, undervisere på gymnasier og universiteter, læger, psykologer, arkitekter, journalister, officerer, bibliotekarer, tandlæger, dyrlæger, præster og mange flere.

[X]