Politik

ACtuelt: Bred enighed om fordeling af forskningsreserven for 2012

- Flere midler til Videnpilotordningen i 2012

Regeringen har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og De Konservative om fordelingen af forskningsreserven i 2012.
 
AC finder det samlede resultat tilfredsstillende og glæder sig over at et enigt Folketing står bag aftalen. Det viser, at der på trods af krise og nedskæringsdagsorden også er plads til tænke i investering i det fremtidige udviklingsbehov.
 
AC finder det især positivt, at der tilføres 15 mio. kr. mere til Videnpilotordningen, så der i 2012 er basis for at op til 250 små og mellemstore virksomheder, kan få sat gang i en udviklingsproces ved ansættelse af en akademiker som videnpilot. Der er alt i alt en ramme på 36 mio. kr. i 2012 til Videnpilotordningen mod 14 mio. kr. i 2011 og 4 mio. kr. 2010.
 
AC finder det endvidere positivt, at man afsætter flere penge til både basismidler til universiteterne og strategisk forskning samt at Det Frie Forskningsråd får tilført midler, således at det kan opretholde aktivitetsniveauet.
 
AC konstaterer, at man har valgt at nedlægge Teknologirådet.
AC arbejder på en mere specificeret gennemgang af elementerne i aftalen.
 
Hele aftalen kan læses på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers hjemmeside www.fivu.dk
[X]