Politik

AC's indspil til trepartsforhandlingerne

Dimittendledigheden er fortsat historisk høj. Vækstprognoserne er stadig nedslående læsning. Stigningen i antallet af akademikerarbejdspladser, som belastes af dårligt psykisk arbejdsmiljø, er lige alarmerende, trepartsforhandlinger eller ej.

Selvom trepartsforhandlingerne blev aflyst, så er AC's forslag stadig lige relevante.

AC samler i dette kompendium de forslag og ideer, som AC indsendte i forbindelse med afholdelse af det første temamøde i trepartskredsen d. 4. juni 2012. Dagsordenen omhandlede: Øget arbejdstid, vækst og OPP, arbejdsmiljø og forebyggelse samt bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed.

AC's indspil til trepartsforhandlingerne

[X]