Politik

#5 Valgønske fra Akademikerne

Akademikerne opfordrer en kommende regering til at reformere dagspengesystemet, så det passer til et moderne arbejdsmarked.

Der er behov for et nyt dagpengesystem, som styrker fokus på at skabe jobs, og der er bedre tænkt sammen med ønsket om mere vækst.

Akademikerne fremsætter derfor følgende valgønske til en kommende regering:

• Fjern barrierene i dagpengesystemet for personer med atypisk arbejde og for iværksættere
Vi foreslår: Indtægt ved såvel lønnet arbejde som selvstændig beskæftigelse skal fremover tælle med i forhold til et givent optjeningskrav. Og ledige med iværksætterdrømme skal have mulighed for under kontrollerede former at arbejde med deres forretningsplaner, mens de er på dagpenge. Det styrker væksten og beskæftigelsen i samfundet.

Akademikerne går til valg på fem forslag. Se dem alle her

Mere information

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, 2966 6977, frl@ac.dk

[X]