Politik

#4 valgønske fra Akademikerne

Akademikerne opfordrer en kommende regering til at øge ambitionsniveauet for de offentlige investeringer i forskning til 1,5 pct. af BNP i 2025.

I dag ligger de offentlige forskningsinvesteringer på ca. 1,1 pct. af BNP, og efter en årrække på det samme niveau er der brug for at øge ambitionsniveauet. Ambitiøse lande og regioner andre steder i verden har allerede sat højere mål for forskning end vi har i Danmark – eller de er i fuld fart ved at overhale os. De investerer store milliardbeløb i forskning og udvikling, fordi de ved, at det skaber vækst og arbejdspladser. Med et løft i forskningsinvesteringerne til 1,5 pct. af BNP kan vi gøre Danmark til et kraftcenter for viden, så vi langt bedre vil kunne til-trække og fastholde excellente forskere og globale virksomheder. Med øgede investeringer kan vi styrke samarbejdet mellem universiteter og virksomheder og dermed give virksomhederne netop det videnløft, som kan gøre dem mere innovative og internationalt konkurrencedygtige til gavn for vækst og beskæftigelse.

Akademikerne fremsætter derfor følgende valgønske til en kommende regering:

  • Øg de offentlige investeringer i forskning til 1,5 pct. af BNP
    Vi foreslår: De danske investeringer i forskning og udvikling har været låst fast på det samme niveau i mange år. Samtidig oplever vi, at der investeres massivt i forskning og flere stærke forskningsmiljøer de steder, vi normalt sammenligner os med. Tiden er kommet til at løfte Danmarks ambitioner for bedre forskning.

Akademikerne går til valg på fem forslag. Se dem alle her

Mere information
Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, 2966 6977, frl@ac.dk

[X]