Politik

Åbningstale 2019: Fokus på velfærd, tryghed og retfærdighed - men nu skal løfterne indfries

Statsministerens åbningstale byggede på værdier og talte til hjertet, men man måtte kigge langt efter de konkrete initiativer. Temaerne fra forståelsespapiret gik igen: Klimalov, flere hænder til velfærdsområderne, flere penge til Skat og ret til tidlig pension. Men fra i morgen skal det være mere konkret, når planerne skal gennemføres og løfterne indfries.

Noget af det mest kendte og konkrete fra talen var løftet om, at der skal være en klimalov på plads inden jul, og at den skal efterfølges af en klimahandlingsplan. Det er en indsats, som vi alle bør engagere os i på samme måde, som vores børn og unge har engageret sig.

”I fagbevægelsen må vi tage stafetten op fra de yngste generationer og tage del i klimakampen i de kommende år. Hvor vi end er - hvad enten vi tager del i samfundsdebatten eller har indflydelse på, hvordan tingene gøres på arbejdspladserne – så må vi bidrage til det lange seje træk for et bedre klima,” siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Det handler også om, hvordan vi tilrettelægger vores produktion og investerer vores pensionspenge. Det er afgørende, at vi investerer i nye og mere miljø- og klimavenlige løsninger gennem uddannelse og forskning, der kan bidrage til bedre og grønnere produkter og services.

”Vi glæder os over, at statsministeren siger ligeud, at det har været uansvarligt med de seneste års besparelser på uddannelse og forskning. Det tegner godt, hvis hun som lovet vil sadle om i den økonomiske politik og fjerne omprioriteringsbidraget på uddannelserne fra AMU-kurser til universiteter,” siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

”Det er også positivt, at statsministeren vil finde flere penge til klima og miljø og bl.a. afsætte 1 mia. kr. mere til grøn forskning. Men det er mindre positivt, at nogle af pengene skal hentes fra andre dele af forskningen. Så fodrer man bare hunden med dens egen hale,” slutter han.

Det er jo ikke alt, der kan være med i statsministerens åbningstale, men i Akademikerne ser vi frem til, at regeringen som lovet viderefører taxameterløftet på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteterne. Hvis det ikke sker, så svarer det til en nedskæring på 5 års omprioriteringsbidrag på én gang. Og så glæder vi os over, at regeringen har besluttet at afskaffe opholdskravet, så man igen kan få dagpenge, selv om man har arbejdet uden for Europa. Men det skal være fra 2020 og ikke først fra næste år.

[X]