Politik

Åbningstale 2014: Hvor er visionerne for at fastholde væksten?

Statsministerens åbningstale rummede ingen nye initiativer rettet mod at styrke økonomien og øge væksten, selv om der nu endnu engang sker nedjusteringer i forventningerne til væksten i dansk økonomi. Med et valg i sigte har regeringen tilsyneladende valgt at træde vande og håbe det bedste. Til gengæld fortsætter reformerne på uddannelsesområdet, hvor statsministeren nu lægger op til justeringer af gymnasieuddannelsen.

Regeringen har ingen nye forslag i forhold til at fastholde og udbygge den svage bedring i øko-nomien, der har præget 2014; heller ikke selv om begivenheder i udlandet begynder at sætte sine ubehagelige spor i dansk økonomi - fra krigen i Ukraine til nedjustering af forventningen til den tyske økonomi. Statsministeren henviser blot til de initiativer, som ligger i de to seneste vækstpakker.

”Åbningstalen var som støvsuget for nye vækstinitiativer. Hvor er visionerne i forhold til at sikre, at dansk økonomi faktisk er på ret spor og bliver der? Regeringen har haft økonomisk ansvarlighed som sit primære motto, men det virker uansvarligt ikke at fastholde fokus på vækst og produktivitet som vejen til øget beskæftigelse”, siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Til gengæld fortsætter regeringen reformerne på uddannelsesområdet. Statsministeren bebu-dede en række ændringer i gymnasieuddannelsen, som skal gøre det lettere for de unge at vælge den rigtige gymnasieretning i forhold til deres ønsker om videreuddannelse. Strukturen i gymnasiet skal være mere overskuelig med færre retninger, matematik på mellemniveau skal være obligatorisk for flere, og der skal være mindre læseferie og mere undervisning i 1. g og 2. g.

”Vi ønsker alle en høj faglighed i gymnasiet, og vi vil gerne gå ind i drøftelserne om ændringer. Man skal dog undlade en central detailregulering og sørge for at finde løsningerne i samarbejde med de faglige miljøer. Og så er der brug for at skabe en bedre sammenhæng mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne”, udtaler Akademikernes formand, Finn R. Larsen.

Statsministeren bebuder også, at regeringen vil gøre en ekstra indsats for at forbedre ar-bejdsmiljøet, men desværre nævner hun kun indsatsen for et bedre fysisk arbejdsmiljø, så der er virkelig brug for, at vi åbner regeringens øjne for de mange danskere, som har problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Akademikerne gennemfører netop i dette efterår en stor un-dersøgelse af akademikernes psykiske arbejdsmiljø, så vi kan dokumentere problemerne og vise vejen for en stærkere indsats på området.

Mere information
Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, 2966 6977, frl@ac.dk, @finnrlarsen

[X]