Politik

Talentfulde ph.d.ere til det private erhvervsliv

Større optag af ph.d.ere betyder ikke ringere kvalitet og middelmådighed - det giver mulighed for at uddanne talentfulde ph.d.ere til både universiteter og erhvervsliv.

Læserbrev sendt til Information af Erik Jylling, formand i AC:

Information har sat fokus på, at vi med ph.d.-satsningen uddanner mange flere ph.d.er end tidligere, og i artiklen den 18. april nævner bl.a. Anja C. Andersen det som en konsekvens, at vi dermed uddanner flere middelmådige ph.d.ere. Det er en meget snæver måde at anskue ph.d.-uddannelsen på.

Jeg lægger stor vægt på kvalitet i forskeruddannelsen, men hvad der er høj kvalitet må vurderes ud fra, hvad vi vil bruge ph.d.ernes kompetencer til - og hvor. Det har aldrig været intentionen, at alle de nye ph.d.ere skulle have en traditionel forskerkarriere på universitetet. Tværtimod har tanken været, at mange af dem skal bidrage til at styrke forskningen i den private sektor. Og det er noget forskelligt, der forventes af ph.d.erne i de to sektorer.

Frem for at tale om middelmådighed bør vi derfor sætte fokus på, hvordan vi på universiteterne og blandt ph.d.erne kan skabe en bredere forståelse af, hvad det vil sige at være talentfuld, og hvordan man skaber en attraktiv ph.d.-karriere. Der er simpelthen flere veje at gå som nyuddannet ph.d.er, og der er forskellige kompetencekrav.

Flere ph.d.ere skal kunne se sig selv som en stærk ressource for de virksomheder, hvor forsknings-, analyse- og innovationsindsatsen trænger til en saltvandsindsprøjtning. Det er forkert at kalde dem, der satser på en karriere i erhvervslivet, for "middelmådige" i forhold til "de talentfulde", som går efter en universitetsansættelse.

Det peger i den rigtige retning, når Informations lederskribent den 19. april foreslår at indrette ph.d.-forløb, der sigter på ansættelse i erhvervslivet. Men der er også brug for en målrettet kampagne for få ansat flere ph.d.ere i virksomhederne, så de nyuddannede forskere kan bruge deres uddannelse, og samfundet kan få fuld glæde af ph.d.-investeringen.

Kampagnen skal fokusere på, hvad ph.d.erne kan bidrage med, og den kan rettes mod de virksomheder, som allerede er innovative, men som mangler kompetencer til selv at forske.  Der kan den nye generation af talentfulde ph.d.ere bruge deres uddannelse til at styrke virksomhederne og væksten i samfundet.

Det er der ikke noget middelmådigt i!

[X]