Politik

Ph.d.erne skal i højere grad ud i den private sektor

En ny evaluering roser den danske ph.d.-uddannelse, som har bevaret sin høje kvalitetsniveau selv med en fordobling af optaget. Det vigtige er nu, at alle de nye ph.d.er ikke får en forventning om at blive professorer på universitetet – de fleste skal gøre gavn i den private sektor.

Det er meget positivt, at evalueringsrapporten viser, at den danske ph.d.-uddannelse er anerkendt for høj kvalitet – også internationalt. Akademikerne arbejdede i 00’erne aktivt for den fordobling af ph.d.-optaget, som blev realiseret i Globaliseringsrådet og finansieret via globaliseringsmidlerne. Men det har jo været helt afgørende for initiativets succes, at universiteterne har kunnet bevare kvalitetsniveauet i ph.d.-uddannelsen. 

Derudover har det været et succeskriterie for Akademikerne, at de mange nye ph.d.er i langt højere grad end hidtil skulle finde beskæftigelse i det private erhvervsliv og bidrage til at øge forskning, innovation og vækst i den private sektor. I dag er kun 37 pct. af de ph.d.-uddannede ansat i den private sektor, og det tal bør blive væsentligt større.

”Andelen af ph.d.er, som bruger deres evner for forskning og udvikling i den private sektor er for lille i forhold til potentialet,” siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne. ”Men at øge andelen af ph.d.er i den private sektor er i høj grad en udfordring, som erhvervslivet også selv må påtage sig. Virksomhederne skal blive bedre til at få øjnene op for, hvad ph.d.erne kan, og hvordan de kan bruge ph.d.ernes kompetencer til at styrke ikke bare deres forskning, men også deres analyse- og udviklingskraft.”

Mens ph.d.-uddannelsen tidligere var universiteternes eliteuddannelse for folk, som senere selv blev ansat på universitetet som lektorer og professorer, så har tanken bag ph.d.-løftet været en forøgelse af trækkraften i virksomhederne forskning, udvikling og innovation. Det betyder, at ph.d.-uddannelsen på universiteterne også i højere grad bør tilrettelægges, så en større del af ph.d.erne motiveres til at rette blikket mod den private sektor.

Læs evalueringen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

[X]