Politik

Øget optag bør følges af øgede basismidler

Basismidlerne bør øges i takt med stigningen i optaget, for ellers er der risiko for, at de rekordstore optag fører til faldende kvalitet i uddannelserne.

De seneste års ekstra store optag på universitetsuddannelserne - herunder dette års optag - er således ikke finansieret fuldt ud. 

Der er nemlig kun afsat ekstra midler på finansloven til øget taxameter og øget SU til de mange ekstra studerende, i alt 2,3 mia. kr., men ikke til ekstra basismidler. Og da basismidlerne giver et vigtigt finansierings-bidrag til uddannelserne og sikrer forskningsbaseringen, bør der også afsættes ekstra basismidler til universiteterne i takt med, at studenteroptaget øges. Kun derved kan kvaliteten i uddannelserne opretholdes.

Læs mere i dette notat

Bilag: Oversigt over basismidler til forskning set i forhold til antallet af årsstuderende 2000-2017

 

[X]