Politik

Hvor mangler der penge i 2011

AC-beregning viser, at globaliseringsreserven for 2011 kun lige dækker de forskningsbevillinger som udløber i år

Som det fremgår af den vedhæftede artikel i Altinget har AC sammen med Danske Universiteter foretaget en optælling af, hvilke puljer bevilget fra globaliseringsmidlerne til forskning, som udløber i år (AC-notat også vedhæftet). Og det viser sig, at reserven på 1,4 mia til fordeling i 2011 kun lige akkurat kan fylde hullerne efter de bevillinger, som udløber med udgangen af 2010. Det drejer sig først og fremmest om en lang række strategiske bevillinger, og det betyder i realiteten, at der ikke er penge til nye basismidler til universiterne. Det kan blive alvorligt for universiteterne, som ifølge formanden for rektorkollegiet, Jens Oddershede, har brug for ca. 1 mia. kr. i basismidler af de 2,4 mia. kr. der er til uddeling i globaliseringspuljen til og med 2013, hvis det nuværende aktivitetsniveau skal opretholdes.
 
Læs artikel "Ingen gaver i globaliseringspuljen" bragt i  Altinget
Læs "Fordeling af forskningsreserver - penge der mangler i 2011" AC-notat
[X]