Politik

Brev til Videnskabsministeren

AC har som opfølgning på debatmødet den 11. februar 2010 skrevet et brev til Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen om universiteternes myndighedsbetjening.

I brevet præsenteres nogle af de problemstillinger, som blev rejst på debatmødet, og ministeren opfordres desuden til inden for de næste 2 - 3 år at gennemføre en samlet evaluering af universiteternes myndighedsbetjening.

[X]