Politik

Besparelser har forhindret en fornuftig fordeling af forskningsreserven

Samtlige Folketingets partier har indgået aftale om fordeling af forskningsreserven – desværre på baggrund af store besparelser på forskningen. Dermed ser det umiddelbart ud til, at regeringen kommer igennem med sit helt minimale ambitionsniveau for forskningsinvesteringerne på 1,01 pct. af BNP. Forskningsreserven går nu til at lappe huller i finansieringen frem for at udbygge styrkepositioner i dansk forskning.

”Der er langt færre penge til fordeling fra forskningsreserven, end der egentlig burde have været, og det er en skam, at regeringens besparelser spænder ben for vigtige forskningsaktiviteter”, udtaler Finn R. Larsen, formand for Akademikerne. Han fortsætter: ”Når det er sagt, har politikerne med denne aftale forsøgt at fordele tabene ligeligt mellem de forskellige forskningsformål, men i sidste ende bliver det den danske økonomi, der bliver taberen, når vi skærer så voldsomt i det, som udgør grundlaget for fremtidens innovation og vækst.”  

I stedet for de ca. 1,6 mia. kr. som egentlig var i reserve til forskningen, har partierne nu kun haft 671 mio. kr. til fordeling, og det er gået hårdt ud over mange gode forskningsaktiviteter. Eksempelvis mister Innovationsfonden ca. 350 mio. kr. i forhold til bevillingen i 2015, og det Frie Forskningsråd mister ca. 260 mio. kr. i forhold til 2015.

I forhold til regeringens forslag til fordeling af forskningsreserven giver dagens aftale flere penge til udviklings- og demonstrationsprogrammerne inden for bl.a. det grønne område, miljø og energi, og der er også kommet flere penge til Fonden for Entreprenørskab. Men først og fremmest er der kommet 120 mio. kr. ekstra til Det Frie Forskningsråds bevillinger til forskernes egne projekter. Innovationsfonden derimod har med aftalen fået 218 mio. kr. mindre, end regeringen oprindelig havde foreslået.

Læs aftalen her.

 

 

[X]