Politik

Afbalanceret forskningsaftale fordeler alt for få penge

Der er indgået en aftale mellem alle folketingets partier om fordeling af pengene i forskningsreserven, og den må betegnes som afbalanceret ud fra omstændighederne: At der på grund af regeringens nedskæringer i forskningsmidlerne er alt for få penge at fordele.

Regeringen går efter, at Danmark i disse år kun lige netop overholder målet om, at de offentlige forskningsinvesteringer skal udgøre minimum 1 pct. af BNP. Det er en sørgelig udvikling, og det kommer til at koste dyrt på længere sigt, hvor vi risikerer at miste vores førerposition inden for forskning og innovation. Eksempelvis har Norge lige øget forskningens andel af BNP til 1,06 pct. i 2017 og overhaler dermed Danmarks investeringsniveau.

Beløbet i forskningsreserven har været faldende over de seneste år. For 2015 fordelte politikerne 857 mio. kr., for 2016 var der 671 mio. kr. i forskningsreserven - og for 2017 var der så kun 555 mio. kr. at fordele. Det betyder bl.a., at Innovationsfonden og Det Frie Forskningsråd, som henter en del af deres midler fra forskningsreserven, lige nøjagtig kan opretholde aktivitetsniveauet i 2017 set i forhold til 2016, hvor der som bekendt blev skåret kraftigt ned på bevillingerne.

Ambitionsniveauet er simpelthen for lavt: 2016 var et nedskæringsår for forskningen, og 2017-bevillingerne kommer desværre til at ligge på samme lave niveau. Forskningen er en del af vores investering i fremtiden, og derfor må vi have vendt udviklingen, hvis vi vil forblive blandt de rigeste lande i verden.

[X]