Politik

AC's høringssvar vedr. nye innovationscentre

AC har fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen modtaget en høring vedr. placering af nye innovationscentre – med en bruttoliste over de områder, som der pt. er sat fokus på som mulige placeringer.

Blandt de foreslåede placeringer på bruttolisten finder AC umiddelbart, at Brasilien er den mest oplagte, ikke mindst på grund af den brasilianske økonomis størrelse og vækstpotentiale. Konkret er der gode muligheder for at tiltrække talentfulde studerende til Danmark, og det kan nævnes, at Danmark tiltrækker forholdsvis mange ph.d.-stipendiater fra Brasilien, fx 19 i 2009.

Bruttolisten over mulige placeringer har tydeligvis fokus på BRIK-landene og andre allerede stærkt udviklede økonomier i USA og Asien, men AC vil gerne opfordre til, at man også tænker lidt mere langsigtet i forbindelse med placeringen af nye innovationscentre.

Danmark har muligheden for at komme ekstra i front ved også i denne forbindelse at vende blikket mod de områder, der kan forventes at komme til at udvikle sig ekstra hurtigt økonomisk i de kommende år.

Det bør således overvejes at placere mindst ét af de nye innovationscentre i et af de lande, som pt. ligger på spring til at komme med blandt de stærke økonomier, og som har høje vækstrater, fx Indonesien, Vietnam, Tyrkiet eller Filippinerne. Det kan eksempelvis nævnes, at Danmark i 2009 havde 19 ph.d.-stipendiater fra Tyrkiet.

AC vil gerne fremhæve Tyrkiet som et særlig oplagt område for placering af et innovationscenter. Argumenterne herfor er bl.a., at Tyrkiet er geografisk tæt på Europa og har en demografisk profil der komplementerer den europæiske, samtidig med at vi i Danmark har en relativt stor befolkningsgruppe med oprindelse i Tyrkiet.

Dette giver alt i alt gode muligheder for at tiltrække studerende og ph.d.-stipendiater fra Tyrkiet til Danmark og derigennem bidrage til at løfte nogle af de demografiske, etniske og kulturelle udfordringer i Danmark og Europa.

[X]