Politik

Højtuddannede øger sandsynligheden for at virksomheder bliver innovative

Virksomheder med akademikere er markant mere produktive, bl.a. fordi de højtuddannede øger sandsynligheden for, at virksomhederne bliver innovative, hvilket styrker virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne. Ser man på de videnskabelige hovedområder, så bidrager de alle til innovation og produktivitet men på forskellig vis og i varierende omfang.

HENT FAKTAARK: Højtuddannede øger sandsynligheden for at virksomheder bliver innovative

[X]