Politik

Historisk belæg for at stigende uddannelsesniveau giver stigende produktivitet

Produktiviteten i Danmark er blevet gradvist forøget med stigende uddannelsesniveau - særligt i de årtier hvor det danske uddannelsesniveau er blevet løftet markant. Produktivitetsforøgelsen bliver mindre jo højere uddannelsesniveauet er, men der sker fortsat en forøgelse efter år 2000. Hvis det generelle uddannelsesniveau falder i fremtiden risikerer vi et fald i produktiviteten og dermed i
velstanden i samfundet.

HENT FAKTAARK: Historisk belæg for at stigende uddannelsesniveau giver stigende produktivitet

[X]