Politik

Akademikere er flest år på arbejdsmarkedet

Akademikerne er den gruppe, der gennemsnitligt er fuldtidsbeskæftiget i flest år. Dermed bidrager de til samfundsøkonomien i flest år - på trods af deres relativt sene indtræden på arbejdsmarkedet. Dette skyldes en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet og lav ledighed.

HENT FAKTAARK: Akademikere er flest år på arbejdsmarkedet

[X]