Politik

Stagiaire hos Dansk Fagbevægelses EU-sekretariat

Kan du skaffe fagbevægelsen indflydelse i EU? Og vil du arbejde i et internationalt miljø med højaktuelle emner af betydning for danske lønmodtagere?

Nu har du chancen for at blive en del af Dansk Fagbevægelses EU-sekretariat, der søger stagiaire til ansættelse i Bruxelles for perioden primo september 2015 til ultimo januar 2016 og perioden primo februar 2016 til medio juli 2016.

EU-sekretariatet er fælles talerør for de tre danske hovedorganisationer LO, FTF og Akademikerne og de mere end 1,7 million medlemmer – fra ufaglærte og professionsuddannede til universitetsuddannede.

Du får selvstændigt ansvar for enkelte arbejdsområder og vil blive en fast del af sekretariatets interessevaretagende virksomhed i forhold til EU’s institutioner. Vi lægger vægt på, at du har en lærerig og spændende tid hos os.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i:

- Overvågning af det faglige og politiske arbejde i EU hvad angår beskæftigelse, økonomiske og sociale anliggender
- Research og udarbejdelse af baggrundsnotater og analyser som input til fagbevægelsens aktiviteter
- Udarbejdelse af nyhedsbreve til fagbevægelsens medarbejdere
- Indgå i dialog med sekretariatets samarbejdspartnere
- Deltagelse i konferencer, udvalgsmøder og arbejdsgrupper mv.
- Overvågning af medie- og politiske dagsordener
- Daglig hjælp i driften af sekretariatet herunder forfaldende administrative opgaver

Vi forventer, at du er i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse samt har interesse for og kendskab til EU. Kendskab til fagbevægelsen vil være en fordel, men er ikke en forudsætning.

Der lægges vægt på gode skriftlige formulerings- og formidlingsevner samt analytisk sans. Gode engelskkundskaber er yderligere et krav.

Det er en forudsætning, at opholdet er meritgivende og kan indgå som led i din videregående uddannelse. Vi yder et månedligt supplement til din SU.

Ansøgning vedlagt CV og evt. anbefalinger fremsendes pr. mail til sekretariatsleder Thomas Heidener på thomas@dfeus.dk mærket ”Stagiaire” senest fredag den 13. marts 2015 klokken 12. Samtaler forventes at finde sted i København fredag den 20. marts.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Thomas Heidener på +32 474 563 062.

[X]