Politik

Stagiaire hos Dansk Fagbevægelses EU-sekretariat

JOBOPSLAG: Vil du arbejde i et internationalt miljø med højaktuelle emner af betydning for danske lønmodtagere? Og kan du skaffe fagbevægelsen indflydelse i EU?

Nu har du chancen for at blive en del af Dansk Fagbevægelses EU-sekretariat, der søger en dygtig stagiaire til ansættelse i Bruxelles for perioden primo september 2017 til ultimo januar 2018 og perioden primo februar 2018 til medio juli 2018.

EU-sekretariatet er fælles talerør for fagbevægelsens hovedorganisationer LO, FTF og Akademikerne og de mere end 1,7 million medlemmer – fra ufaglærte og professionsuddannede til universitetsuddannede. Samtidig er EU-sekretariatet hjemsted for de tre hovedorganisationers fælles nyhedsportal Fagligt.EU.

Du får selvstændigt ansvar for enkelte arbejdsområder og vil blive en fast del af sekretariatets interessevaretagende virksomhed ift. EU’s institutioner. Vi lægger vægt på, at du har en lærerig og spændende tid hos os.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i:

  • Overvågning af det faglige og politiske arbejde i EU hvad angår beskæftigelse, økonomiske og sociale anliggender
  • Research og udarbejdelse af baggrundsnotater og analyser som input til fagbevægelsens aktiviteter
  • Udarbejdelse af nyhedsbreve til fagbevægelsens medarbejdere
  • Mulighed for formidling af arbejdsmarkedsrelevante nyheder på nyhedsportalen Fagligt.EU
  • Indgå i dialog med sekretariatets samarbejdspartnere
  • Deltagelse i konferencer, udvalgsmøder og arbejdsgrupper mv.
  • Overvågning af medie- og politiske dagsordener
  • Daglig hjælp i driften af sekretariatet herunder forefaldende administrative opgaver

Vi forventer, at du er i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse samt har interesse for EU. Kendskab til fagbevægelsen vil være en fordel, men er ikke en forudsætning.

Der lægges vægt på gode skriftlige formulerings- og formidlingsevner samt analytisk sans. Gode engelskkundskaber er yderligere et krav.

Det er en forudsætning, at opholdet er meritgivende og kan indgå som led i din videregående uddannelse. Vi yder godtgørelse af bolig- og transportudgifter i Bruxelles som supplement til din SU.

Ansøgning vedlagt CV og evt. anbefalinger fremsendes pr. mail til sekretariatsleder Thomas Heidener på thomas@dfeus.dk mærket ”Stagiaire” senest tirsdag den 14. marts 2017. Samtaler forventes at finde sted i København i løbet af uge 11/12.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Thomas Heidener på +32 474 563 062.

[X]