Politik

Spanien er nu vært for EU-formandskabet

For fjerde gang skal Spanien stå som vært for EU-formandskabet.

For den første halvdel af 2010 har det spanske EU-formandskab lanceret følgende fire hovedprioriteter:

  • Gennemførelse af Lissabonstrategien
  • Økonomisk genopbygning - herunder realisering af mål for bæredygtig vækst frem mod 2020.
  • Styrke EU's tilstedeværelse og indflydelse globalt.
  • Sikre at EUs borgere kommer til at være udgangspunktet for politikudviklingen i EU.

Bekæmpelse af arbejdsløsheden står centralt i prioriteterne for det spanske formandskab. En sag, der for Spanien er særlig vigtig, eftersom Spanien er et af de EU-lande, der er hårdest ramt af arbejdsløshed, der i 2009 nåede det højeste niveau siden 1998.

I arbejdsprogrammet har formandskabet identificeret en række udfordringer. En af udfordringerne er tæt knyttet til den intense konkurrence på pris og omkostning fra nye økonomier, der kalder på en øget satsning på at styrke innovationskapaciteten i EU-landene. Det spanske formandskab har derfor annonceret, at de vil fremme vedtagelse af en ambitiøs europæisk innovationsplan med indsatser både på det finansielle og forsknings- uddannelsesmæssige område.

Den anden udfordring formandskabet fremhæver i arbejdsprogrammet er den klimamæssige udfordring ved at holde EU-landene op på udmeldinger om reduktion af Co2 frem mod 2020.

Den tredje udfordring bliver at sikre en styrkelse af den sociale model, og her peges der på den aldrende befolkning i Europa som en særlig stor udfordring. Formandskabet peger på, at en veluddannet arbejdsstyrke er en af veje til at sikre et bæredygtigt pensionssystem. Det vil derfor blive lagt vægt på at fremme initiativer, der bør det muligt for arbejdsstyrken at tilpasse sig efterspørgslen på arbejdsmarkedet, herunder initiativer til forbedring af uddannelseskvalitet, universiteters excellence og løbende efteruddannelse.

[X]