Politik

Revision af EU-direktiv må ikke føre til social dumping

Vækst- og erhvervsministeren er enig med AC om at tage afstand fra tre ændringsforslag til anerkendelsesdirektivet fra kommissionen.

EU's direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer sigter mod at fjerne barrierer for arbejdskraftens frie bevægelighed i EU for derved at øge mobiliteten og bidrage til vækst og beskæftigelse.

Både AC, FTF og LO har i kølvandet på kommissionens igangværende revision af direktivet i høringssvar påpeget, at tre af de fremlagte ændringsforslag åbner for en øget risiko for social dumping.

Balance mellem nationale kvalitetskriterier
På et møde den 16. november 2012 tilkendegav vækst- og erhvervsminister Anette Wilhelmsen (SF), at hun delte de faglige organisationers synspunkter på området. Hun henviste til, at regeringen i finansloven netop har indgået en aftale om at bekæmpe social dumping, og at hun ikke ønsker, at et nyrevideret anerkendelsesdirektiv skal bidrage til at trække i en anden retning.

Ministeren tilkendegav, at der fra dansk side vil blive holdt fast i, at der fortsat vil kunne stilles særlige sprogkrav i sundhedssektoren, at anerkendelse vil kunne afvises med henvisning til "tvingende almene hensyn" og blive arbejdet på et ønske om at opretholde kompetence og kvalitetskrav i ydelserne. Ministeren understregede samtidigt, at der skal findes en fornuftig politisk afbalanceret løsning, sådan at danskere, der rejser ud, også vil få mulighed for at finde beskæftigelse og udøve sit erhverv i andre EU-lande.

De tre kritiske ændringsforslag til direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er:

• Delvis anerkendelse, dvs. delvis adgang til at udøve sit erhverv i et andet EU-medlemsland
• Selvstændige og ledere fritages fra regler om forhåndsgodkendelse
• Krav om 2 års erhvervserfaring inden for ikke lovregulerede erhverv kan fraviges, hvis der er tale om følgeskab med forbrugere, der ønsker at vælge en tjenesteyder fra hjemlandet

Den videre politiske behandling af direktivet i EU og folketinget
Sagen er sat på dagsorden for rådsmødet i EU den 10. december 2012 til orienterende drøftelse.

Den 7. december 2012 orienterer ministeriet Europaudvalget, og Europaudvalget behandler sagen. En endelig indstilling fra Europaudvalget sker først efter mødet den 10. december 2012.

[X]