Politik

Nye tiltag for at håndtere den økonomiske krise

Europa-Kommissionen har den 12. oktober fremlagt en køreplan med nødvendige tiltag for at genskabe tilliden til euroområdet og EU som helhed i lyset af de stigende gældsproblemer og pressede banksektor.

Køreplanen for stabilitet og vækst indeholder følgende fem indsatsområder:

·         En afgørende løsning på Grækenlandsproblemer.
·         Styrkelse af euroområdets værn mod krisen.
·         En koordineret strategi for at styrke Europas banker.
·         Fremskyndet vedtagelse af stabilitets- og vækstfremmende politikker.
·         En solid og integreret økonomisk styring i fremtiden.

Link til Kommissionens køreplan for stabilitet og vækst: http://www.eu-oplysningen.dk/upload/application/pdf/788a7d04/COM_2011_669_DA_ACTE_f.pdf

Centrale begreber i EU-håndteringen af gældskrisen:

Den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF):Den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet blev vedtaget i juni 2010. Formålet er at yde midlertidig finansiel støtte til eurolande i vanskeligheder og sende et beroligende signal til de finansielle markeder.

Den europæiske finansielle stabilitetsmekanisme (EFSM):En fælles EU-mekanisme, der omfatter alle 27 EU-lande og handler om, at Europa-Kommissionen kan optage lån på finansmarkederne med sikkerhed i EU-budgettet. Disse lån kan så kanaliseres videre til det kriseramte EU-medlemsland.

Den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM):Da den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet blev etableret, så var det tanken, at det skulle være en midlertidig foranstaltning med udløb i 2013, men i oktober 2010 blev den erstattet med Den europæiske stabilitetsmekanisme. Det er planen at Den europæiske stabilitetsmekanisme er på plads i juni 2013. Den har en samlet effektiv udlånskapacitet på 500 mia. euro, heraf 80 mia. euro indbetalt fra medlemslandene i euroområdet.  Finansiel støtte fra Den europæiske stabilitetsmekanisme til et euroland vil kræve, at støtten vurderes nødvendig af hensyn til euroområdets stabilitet, og landet vil samtidig blive underlagt strenge krav om et makroøkonomisk tilpasningsprogram.
[X]