Politik

Ny EU-dom mod Tyskland udfordrer SU-ordninger

EU-Domstolen afsagde den 18. juli 2013 dom i en tysk sag om, hvorvidt man kan kræve forudgående ophold i Tyskland i tre år, før studiestøtten kan tages med til et andet EU-land i mere end ét år.

EU-Domstolen fastslår, at EU-borgerskab og den frie bevægelighed for EU's borgere går forud for nationale regler.

EU-Domstolen understreger dog, at det kan være legitimt for et EU-medlemsland kun at give studiestøtte til studerende, der har udvist en tilpas grad af integration i det tyske samfund, men at den nuværende tyske regel er for generel og ekskluderende og går videre end, hvad der er nødvendigt for at opnå det ønskede resultat. 

På den baggrund fandt EU-domstolen, at den tyske treårsregel er i strid med traktatens regler om unionsborgerskabet. 

Det danske perspektiv på sagen
Den danske regering afgav indlæg i sagen til støtte for Tyskland, idet de danske regler om SU til studier i udlandet på centrale punkter svarer til de tyske, herunder navnlig kravet om forudgående ophold for at få studiestøtte til studier i udlandet. I Danmark stilles der dog kun krav om 2 års sammenhængende ophold i Danmark inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet.

Her blev det fremført, at medlemsstaterne lovligt kan betinge retten til studiestøtte i udlandet af et forudgående sammenhængende ophold i værtsstaten. Reglerne om unionsborgerskabet medfører ifølge den danske tilgang ikke, at medlemsstaterne er afskåret fra at opstille sådanne betingelser. 

Link til dommen:
http://www.eu-oplysnigen.dk/upload/application/pdf/7fbc4074/C0523_2011%20DA.pdf

Det danske indlæg i sagen:
http://www.eu-oplysnigen.dk/upload/application/pdf/52e54b60/2011almdelbilag245.pdf

[X]