Politik

Modernisering af Europas videregående uddannelser

Formålet med Kommissionsmeddelelsen om modernisering af Europas videregående uddannelser er at skubbe på medlemsstaternes arbejde med generelle moderniseringsreformer.

Meddelelsen skal ses i sammenhæng med Europa 2020-strategien, hvor målet er, at 40 % af Europas unge skal have en videregående uddannelse inden udgangen af dette årti (33,6 % i 2010).
 
Kommissionen foreslår, at medlemslandene prioriterer reformer, der understøtter, at:
 • Antallet at højtuddannede øges
 • Forbedre de videregående uddannelsers kvalitet og relevans
 • Give studerende flere muligheder for at få kvalifikationer gennem studier eller uddannelse i udlandet
 • Uddanne flere forskere
 • Styrke forbindelserne mellem uddannelse, forskning og erhvervslivet
 • Gøre styringen af de videregående uddannelser mere fleksibel og investere i uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets behov.
Kommissionen vil også selv iværksætte en række aktiviteter, der skal bidrage og supplere det nationale reformarbejde ved at:
 • Udvikle og lancere et nyt multi-dimensionalt resultatbaseret ranking værktøj (U-Multirank i 2013) med det formål at profilere europæiske uddannelsesinstitutioner og forbedre uddannelsessektorens transparens.
 • I det nye integrerede uddannelsesprogram at give studerende mulighed for at studere eller tage praktik i udlandet. I EU-budgettet 2014-2020 er der lagt op til stigninger på uddannelses/ungdomsområdet med 73 pct. og inden for forskning med 46 pct.
 • Der etableres Erasmus Masters' degree mobility loan guarantee scheme, hvor studerende kan få adgang til lån, som kan finansiere deres kandidatgrad i et andet medlemsland.
 • Etablere EU skills Panorama til at forbedre analysen af fremtidige kompetencebehov.
 • Forbedre datagrundlaget for at belyse kandidaters beskæftigelse og læringsmobilitet.
 • Samarbejde med medlemslandene og interessenter om analyse af forskellige finansieringskilder til videregående uddannelser.
 • studerende og kandidater kan få bedre muligheder for praktik via Quality framework for traineeships.
 • Styrke brugen af ECTS og derved forbedrer anerkendelse af udlandsstudier og praktikophold.
Link til Kommissionens meddelelse: http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com0911_en.pdf
[X]