Politik

Lønmodtagerne på dagsordenen i forhandlinger om TIPP

Akademikerne og den øvrige fagbevægelse har netop afholdt møde med forhandlingslederen på frihandelsaftalen TIPP (”The Transatlantic Trade and Investment Partnership”). Mødet resulterede i tilfredsstillende svar på bekymringer om udformningen af et internationalt voldgiftssystem, samt de enkelte EU-landes muligheder for fortsat frit at kunne styre de offentlige tjenester.

Akademikerne arbejder på at fremme lønmodtagernes interesser i forhandlingerne om TiPP, som netop nu finder sted mellem EU og USA. Den kommende frihandelsaftale kommer til at have stor betydning for mulighederne for at skabe mere vækst og beskæftigelse i Danmark og Europa.

Konsekvenserne af den kommende frihandelsaftale for lønmodtagerne er en vigtigt del af forhandlingerne. EU-kommissionens sigter mod at få grundlæggende lønmodtagerrettigheder med ind i den færdige aftaletekst. 

EU’s forhandlingsleder Ignacio Bercero mødtes med den danske fagbevægelse for at drøfte status på arbejdet og forventninger til resultater af forhandlingerne.

Akademikerne ser med tilfredshed, at der er kommet klare linjer om den kommende aftales konsekvenser for de enkelte landes beføjelser i forbindelse med offentlige serviceydelser. Kommissionens har nemlig offentligt præciseret, at det vil være op til det enkelte land at træffe beslutning om at friholde områder fra at blive liberaliseret og konkurrenceudsat. Særligt områder som uddannelse og sundhed har Akademikernes interesse.

Der er endnu ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt frihandelsaftalen skal indeholde et nyudformet internationalt voldgiftssystem – det såkaldte ISDS-system (Investor-State-Dispute-Settlement). Men Kommissionen arbejder på udkast til en tekst, som har været drøftet med EU-medlemsstaterne og Europa Parlamentet. Det er forventningen, at Kommissionen vil have et udkast til et nyt ISDS-system færdigt inden årets udgang, hvorefter det vil blive præsenteret for USA i forhandlingerne.

Det var planen at TIPP-forhandlingerne skulle være afsluttet med udgangen af 2015. Det ser dog ikke ud til at holde stik. Fra Akademikernes side, håber man nu på, at forhandlingerne om aftalen kan være på plads inden valgfeberen for alvor går i gang op til præsidentvalg i USA i november 2016 . 

[X]