Politik

Kommissionen tager forslag om regulering af strejkeret af bordet

Ifølge Ritzaus trækker kommissionen sit kontroversielle forslag - den såkaldte Monti II forordning - tilbage. Fra både Europa Parlamentet og flere medlemslande har været betydelig kritik af forslaget om vedtagelse af Monti II forordningen.

19 stemmer fra i alt 12 lande er imod forslaget, hvis formål er at klarlægge forholdet mellem den fri bevægelighed og strejkeretten. Forordningen omfatter et forslag om, at EU/Kommissionen skal varsles om konflikter på tværs af landegrænser og hvis der er optræk til alvorlige konflikter eller sociale uroligheder nationalt.

Lande imod forordningen omfatter foruden Danmark også Holland, Sverige, Frankrig og Storbritannien.

Tidsplan for direktivet:

Høring

18. september 2012

Behandling Europa Parlamentet

28./29. november 2012

Deadline for ændringsforslag

13. december 2012 kl.12.00

Diskussion af ændringsforslag

Januar 2013

Afstemning i Europa Parlamentet

Februar 2013

Behandling på Plenarforsamlingen

April 2013

 

 

 

Læs mere om sagen på: www.fagligt.eu: http://www.fagligt.eu/Arbejdsmarkedet/Arbejdsmarkedet-generelt/2012/september/Monti2stoppet.aspx

Link til Monti II-forordningen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0130:FIN:EN:PDF

[X]