Politik

Hvordan skaber man job i et kriseramt EU?

Den 29. november 2012 afholdt AC i samarbejde med FTF og LO en konference, hvor vi stillede spørgsmålet: Hvordan skaber man job i et kriseramt EU.

Krisen har bidt sig fast. Nul- og minusvækst i to kvartaler har bragt EU-lande på kanten af en recession, og der er adskillige tegn på, at den økonomiske krise vil fortsætte i hele 2013. Det er dystre udsigter, når vi ved, at det kræver en vækst på minimum to pct. at skabe job.

Behov for ny kurs i EU-politikken
Der var på konferencen bred enighed om, at der foruden at sikre ro i de offentlige udgifter - og her er der en væsentlig udfordring for nationale regeringer i en række sydeuropæiske lande - også skal investeres markant mere i vækstfremmende initiativer i EU. Der er med andre ord behov for et paradigmeskift i EU-politikken.

Det blev understreget, at der til trods for at der forestår et betydeligt arbejde for de sydeuropæiske medlemslande med at få styr på de offentlige udgifter, så er problemet med den offentlige gæld i EU-medlemslandene ikke helt så stort, som det tit kommer til at fremstå. Problemet med den offentlige gæld er langt mere alvorligt i både Japan og USA. Den økonomiske krise i EU kan derfor ikke forklares med størrelsen af den offentlige gæld, lød meldingen fra en række oplægsholdere på konferencen.

Sådan får vi gang i væksten
Den alvorlige økonomiske krise, som viser sig ved en stigende ledighed og deraf følgende sociale uro, er med til at true den politiske stabilitet i en række EU-lande. UK har netop gennemført den største generalstrejke siden 1920. En voksende ungdomsarbejdsløshed i de Sydeuropæiske medlemslande (ungdomsarbejdsløshed på 49,3 pct. i Grækenland, 48,9 pct. i Spanien og 34,1 pct. i Portugal, ifølge Eurostat-opgørelse af 4. kvartal 2011) efterlader en stor generation af unge i en situation, hvor de ikke kan søge tilflugt og finde jobs i den voksende parallelle sorte økonomi, sådan som tidligere generationer har kunnet det. I dag er der ingen jobs at finde hverken i den hvide eller den sorte økonomi.

Den økonomiske krise i EU handler om "væksten, der blev væk". Udgangspunktet for en EU-krisepolitik bør derfor være, at EU-medlemslandene står sammen om en fælles investerings- og vækststrategi: en "vækst-bazooka", der målrettet beskytter job fremfor at beskytte den enkelte(s ansættelse). En politik, hvor der ikke spares og skæres ned, men hvor vi i fællesskab øger indsatsen for at højne produktiviteten og forbedre den globale konkurrenceevne. "Behov for EU-midler til investeringer i en fælles europæisk krisepolitik - vi har ikke råd til at lade være" skal derfor være budskabet fra den danske og europæiske fagbevægelse til de vanskelige forhandlinger om EU-budgettet, der fortsætter i februar 2013.

Stimulere innovation i små og mellemstore virksomheder
I den afsluttende paneldebat med den danske erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen fremhævede formand for AC, Erik Jylling, at små virksomheder står for nettojobtilvæksten i EU (2 ud af 3 job skabes i små virksomheder) og foreslog, at de erfaringer vi i Danmark har med politiske initiativer (bl.a. Akademikerkampagne), der stimulerer innovation i små virksomheder, bringes i spil i forhold til udvikling af europæiske vækstinitiativer.

[X]