Politik

Fælles nordisk opgør mod grænsehindringer

AC ønsker et arbejdsmarked med større mobilitet.

I NSF (Nordens Faglige Organisation) har der længe været fokus på at få færre forhindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed mellem de Nordiske lande. Nu har de tre centralorganisationer i alle de nordiske lande sat sig sammen og udpeget de tre væsentligste barrierer for at fremme mobilitet på tværs af landegrænserne i Norden.

Hovedudfordringerne er sendt i et fælles brev til alle landes parlamenter, og handler om:

  1. Arbejdsløshedsforsikring
  2. Rehabilitering
  3. Arbejdsmarkedspolitik

I Danmark er brevet blevet godt modtaget. Bertel Haarder (V), og tidligere præsident i Nordiske Rådet, kom den 20. april under folketingets debat med følgende kommentar til initiativet:

"De skriver et fælles brev, et bemærkelsesværdigt brev, hvor de kræver handling nu med hensyn til tre alvorlige grænsehindringer. […] Nu er det jo ikke altid, at jeg synes, man skal gøre det, som organisationerne siger, men i det her tilfælde synes jeg altså, at disse fællesnordiske kræfter har en rigtig god sag. Noget af det er utrolig svært at løse, og jeg misunder ikke socialministeren opgaven på det her felt. Men før vi nu anbringer et eller flere af disse problemer i kategorien uløselige, synes jeg dog, at der bør gøres et alvorligt forsøg på at tage det op."

Erik Jylling, formand i AC, udtaler på den baggrund:
"Jeg er glad for, at grænsehindringer på det fælles nordiske arbejdsmarked nu ser ud til at blive taget seriøst af politikerne. Fx gør den manglende fleksibilitet mellem de nordiske landes arbejdsløshedsforsikringer, at mange ikke tager jobbet på den anden side af grænsen, fordi de risikerer at miste retten til forsikringsydelser. Jeg mener, at vi bør kigge på de kriterier, der er for at optjene ret til arbejdsløshedsunderstøttelse som en del af de kommende trepartsforhandlinger. Det haster nemlig med at gøre op med de barrierer, der er, for at skabe vækst og øget arbejdsudbud - og regelsættet omkring arbejdsløshedsforsikring er altså en af disse barrierer."

Brev om grænsehindringer sendt til det danske folketing

Yderligere oplysninger om indsatsen mod grænsehindringer i NSF

[X]