Politik

Europa-Kommissionens udvidelsesstrategi

Europa-Kommissionen har den 12. oktober 2011 offentliggjort en række udvidelsesrapporter om kandidatlandene, de potentielle kandidatlande fra det Vestlige Balkan og EU's fremtidige udvidelsesstrategi.

Kommissionen anbefaler på baggrund af undersøgelserne, at optagelsesforhandlingerne indledes med kandidatlandet Montenegro samt at Serbien tildeles kandidatlandsstatus.

Link:
http://www.eu-oplysningen.dk/nyheder/euidag/2011/oktober/udvidelse/

[X]