Politik

EU-Kommissionen må forstå at regelforenkling må ske i et tæt samarbejde med parterne

Så kom den længe ventede pakke fra EU-Kommissionen om ”Better Regulation”. Vi skal have bedre regler for at kunne opnå bedre resultater og borgere skal inddrages mere i beslutningsprocessen, lyder det i Kommissionens udspil.

Prisværdige politiske målsætninger, som vi i Danmark også har arbejdet med i Virksomhedsforum, og som vi i Akademikerne støtter op om.

Men i Danmark er drøftelserne af bedre regulering sket i et samarbejde mellem ministeriet, erhvervsorganisationer, arbejdstagerorganisationer og virksomheder i erkendelse af, at de parter, som berøres af regelforenklingerne, skal inddrages i arbejdet med at udvikle ny og bedre regulering for at sikre langtidsholdbare løsninger.

Det er derfor bekymrende, når EU-Kommissionen foreslår, at der nedsættes et lille ekspertforum ”scrutiny board”, som skal forestå arbejdet med regelforenkling. ”Det vidner desværre ikke om en inddragende proces. Det er i hvert fald ganske langt fra den model, vi kender og hylder i Danmark, hvor parterne inddrages i arbejdet med centrale ændringer af arbejdsmarkedsreguleringen” udtaler Finn R. Larsen, formand for Akademikerne

Better regulation package:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm

Error loading MacroEngine script (file: Aside.cshtml)
[X]