Politik

EU-Kommissionen kommer med anbefalinger om EU-landenes lønforhold

Regeringen får masser af ros i de landespecifikke anbefalinger, EU-Kommissionen lagde frem i dag i Bruxelles.

De reformer, som regeringen har gennemført eller her på vej, får ros af EU-Kommissionen.

Den finder, at regeringen er realistisk med sin fremskrivning af den økonomiske udvikling, og at der ikke er større risiko for finansiel uro. I forhold til andre lande har Kommissionen kun få sætninger med henstillinger til regeringen. De følger tidligere råd om:

1) at få flere svage grupper ud på arbejdsmarkedet, herunder personer med indvandrerbaggrund

2) at forbedre kvaliteten af erhvervsuddannelser og

3) at fjerne barrierer for konkurrence blandt andet i detail- og bygge- og anlægssektorerne.

EU-Kommissionen lægger vægt på, at konkurrenceevnen i en række lande EU-lande er blevet svækket af en lønudvikling, der har ligget over produktivitetsudviklingen - og til de lande lyder anbefalingen fra Kommissionen, at de må bringe deres lønniveau på linje med produktivitetsudviklingen.

Kommissionen slår endvidere fast, at en svag produktivitet skal ses som et udtryk for begrænset konkurrence på produkter og services, lav uddannelses- og forskningsniveau og manglende evne til at få omsat forskning til varer og services på markedet.

Endelig påpeger Kommissionen, at det er afgørende for væksten at sikre små og mellemstore virksomheder adgang til kapital, og i den forbindelse fremhæves det, at der må udvikles alternative finansieringskilder, der er mindre afhængig af bankerne.

Link til EU-kommissionens generelle anbefalinger "Moving Europe beyond the crisis": http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/2013eccomm_en.pdf

Link til EU-kommissionens henstillinger om Danmarks nationale reformprogram 2013: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_denmark_da.pdf

[X]