Politik

EU-formandskab

Generelle oplysninger om EU-formandskabet

Formandskabet i EU varetages på skift af medlemsstaterne et halvt år ad gangen. Rækkefølgen for udøvelse af formandskabet er fastsat på forhånd i Rådets afgørelse 1995/2/Euratom af 1. januar 1995.

Som formand for EU er det det pågældende medlemslands opgave at sætte dagsordenen i EU og i det hele taget være drivkraft i EU. Formandskabet skal også sørge for at skabe kompromiser mellem medlemslandene og samle trådene efter ministermøder, europæiske rådsmøder osv.

At have formandskabet i EU indebærer også, at formandskabslandet skal være EU's ansigt udadtil. Det kan være i forhold til lande, der ikke er medlem af EU eller i forhold til internationale organisationer som eksempelvis FN og OSCE. Formandskabslandet repræsenterer også EU ved internationale konferencer om eksempelvis miljø- eller handelsaftaler.

Selvom hovedparten af mødeaktiviteten under formandskaber finder sted der, hvor de fleste EU-institutioner ligger (Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg), er formandskabslandet også vært for en række (uformelle) EU-møder. Det største er det ordinære møde i Det Europæiske Råd, hvor de 25 medlemslandes stats- og regeringschefer mødes.

På Nice-topmødet blev der vedtaget en erklæring om at afholde et af de to møder i Det Europæiske Råd under hvert formandskab i Bruxelles. Tidligere blev begge møder i Det Europæiske Råd afholdt i formandskabslandet.

EU-formandskaber fra 2. halvår 2007 til 1. halvår 2020

 

[X]