Politik

EU-dom om aldersdiskriminering af piloter

Sagen handler om piloterne Reinhard Prigge, Michael Fromm og Volker Lambach mod Deutsche Lufthansa, og hvorvidt en overenskomstfastsat aldersgrænse på 60 år for piloter, begrundet med hensyn til luftfartssikkerheden, er i strid med det almindelige fællesskabsretlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder (direktiv 2000/78).

EU-domstolen har i en kendelse af 13. september 2011 fastslået, at den nationale bestemmelse er i strid med EU-rettens forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. EU-domstolen lægger i kendelsen vægt på, at der internationalt er fastsat en aldersgrænse på 65 år som forsvarlig for piloter at udøve deres erhverv.
 
Link til EU- dommen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0447:DA:HTML
[X]