Politik

EFS's ønsker til det spanske EU-formandskab

Den europæiske fagbevægelse, EFS, ser den finansielle, økonomiske og sociale krise som det største problem for EU.

I det udspil til EU, som EFS præsenterer for det spanske formandskab, er klimapolitikken fremhævet som den næststørste opgave. EFS foreslår, at der i de kommende tre år bør investeres 1 pct.  af BNP på områder som beskæftigelsespolitik, forskning, udvikling og nye grønne job.
 
Den tredje største opgave for formandskabet bliver efter EFS's opfattelse at få implementeret Lissabon-traktaten. I den forbindelse bør der fokuseres på de nye muligheder, der ligger i traktaten. Charteret vedr. grundlæggende rettigheder kan som del af traktaten etablere et nyt grundlag for at skabe en bedre balance mellem social beskyttelse og den fri bevægelighed i indre marked.
 
Endelig forventer EFS, at det spanske formandskab tager fat på de problemer, som kendelser i sager ved EF-domstolen har skabte i forholdet mellem hensynet til kollektive aftaler og hensynet til det indre markeds regler om fri bevægelighed.
[X]